In bài viết

Cách tính thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc

(Chinhphu.vn) – Người lao động làm việc cho công ty từ ngày 1/1/2020, ngày 1/3/2022 chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1/3/2020 đến ngày 28/2/2022. Thời gian thử việc (1/1-28/2/2020) không được đóng BHTN.

21/07/2022 10:02

Bà Đỗ Minh Ánh (Hà Nội) hỏi, ngày 1/3/2022 người lao động nêu trên thôi việc, vậy công ty có phải trả trợ cấp thôi việc không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm ngày 1/3/2022 nên việc tính và chi trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. 

Theo đó, thời gian thử việc được tính là thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc. 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 6 tháng được tính bằng ½ năm. 

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi, trường hợp lao động nêu trên chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10, Điều 34 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là 2 tháng, được tính bằng ½ năm.

Chinhphu.vn