In bài viết

Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí

(Chinhphu.vn) - Đoàn của ông Lê Quang Việt (Đà Nẵng) gồm 10 người được cơ quan cử đi công tác Đà Lạt từ ngày 27-30/7. Cơ quan ban hành kế hoạch và dự toán kinh phí đối với nội dung thanh toán chi phí lưu trú theo hình thức khoán 450.000 đồng/người/ngày x 10 người x 4 ngày = 18.000.000 đồng.

16/10/2022 07:02

Khi thanh toán, bộ phận kế toán yêu cầu cung cấp hóa đơn phòng ngủ. Trong hóa đơn ghi 3 đêm x 1.000.000 đồng/đêm, tổng hóa đơn 16.000.000 đồng. Kế toán dựa trên hóa đơn là 3 đêm, nên yêu cầu chỉ được thanh toán 450.000 đồng x 3 đêm x 10 người = 13.500.000 đồng.

Đoàn công tác của ông Việt đi bằng ô tô bắt đầu từ 14h30, ngày 30/7 di chuyển từ Đà Lạt, về Đà Nẵng lúc 6h, ngày 31/7/2022. Do đó, trong hóa đơn khách sạn chỉ tính là 3 đêm.

Ông Việt hỏi, kế toán cơ quan ông yêu cầu chỉ được thanh toán chi phí lưu trú trong 3 đêm x 450.000 đồng/đêm/người có đúng không? Trường hợp của đoàn công tác thanh toán theo hình thức nào là đúng?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị:

"Điều 7. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

1. Nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức: Thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế;

3. Thanh toán theo hóa đơn thực tế: Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại Khoản 2 Điều này thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn phòng.

4. Không thanh toán khoản tiền khoán thuê phòng nghỉ trong thời gian đi qua đêm trên tàu hỏa, thuyền, tàu thủy, máy bay, ô tô và các phương tiện đi lại khác".

Nhu vậy, căn cứ quy định tại Điều 7 (thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính nêu trên, đề nghị ông thực hiện theo quy định hiện hành.

Mai Chi