In bài viết

Cách tính thời gian nghỉ dưỡng sức sau thai sản

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Hạnh Vũ (Bắc Ninh) hỏi, hết thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ 5 ngày dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, vậy 5 ngày nghỉ này được nghỉ liên tục hay ngắt quãng?

15/03/2024 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH năm 2014, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật BHXH năm 2014 do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Theo quy định trên, trường hợp của bà Vũ nghỉ chế độ dưỡng sức sau thai sản 5 ngày, bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần, bà có thể nghỉ liên tục hoặc ngắt quãng.

Chinhphu.vn