In bài viết

Cách tính thuế GTGT dịch vụ tư vấn xây dựng

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Thanh Tùng (Bình Phước) đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04), sử dụng hóa đơn bán hàng (mẫu số 02 GTTT3/001), tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% (dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình).

25/02/2022 09:02

Vừa qua, công ty ông Tùng có xuất hóa đơn dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho một số chủ đầu tư (hóa đơn bán hàng), tuy nhiên một số chủ đầu tư không chấp nhận thanh toán chi phí tư vấn xây dựng theo hợp đồng, chỉ thanh toán giá trị hợp đồng trước thuế (trừ 10% thuế GTGT) và giải thích hóa đơn bán hàng không có dòng ghi thuế GTGT 10% giống như hóa đơn GTGT.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư lại thanh toán thêm 5% thuế và giải thích doanh nghiệp nộp thuế trực tiếp 5% trên doanh thu nên chỉ thanh toán giá hợp đồng trước thuế và 5% thuế.

Ông Tùng hỏi, việc thanh toán của các chủ đầu tư nêu trên có đúng không? Nếu không thì như thế nào là đúng?

Cục Thuế tỉnh Bình Phước trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT như sau:

"2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

… b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty của ông Tùng đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT có thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thì khi hoàn thành dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng để giao cho khách hàng theo quy định.

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà công ty được hưởng.

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT áp dụng theo Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Lưu ý: Trường hợp công ty của ông Tùng thành lập ngày 17/12/2018, phát sinh doanh thu trong năm 2019 thì:

- Nếu doanh thu phát sinh trong năm 2019 chưa đến 1 tỷ đồng thì công ty được áp dụng phương pháp trực tiếp cho năm 2020 và năm 2021.

- Nếu doanh thu phát sinh trong năm 2019 từ 1 tỷ đồng trở lên thì công ty phải áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm 2020 và năm 2021.

Phương pháp xác định doanh thu trong năm để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đề nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn