In bài viết

Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Hoàng Thị Hậu (Thái Nguyên) yêu cầu bà đi làm vào ngày nghỉ lễ từ 8 giờ đến 17 giờ, nhưng không được tính làm thêm giờ mà chỉ tính là làm việc ngày nghỉ lễ (tiền lương x 300%).

20/01/2024 08:02

Theo trả lời của cán bộ quản lý, đi làm ngày nghỉ lễ cũng giống đi làm ngày thường, nếu sau 17 giờ có tăng ca thì mới được tính làm thêm giờ ngày nghỉ lễ.Bà Hậu hỏi, đi làm ngày nghỉ lễ được tính thêm giờ ngay khi bắt đầu ca làm việc hay phải làm việc đủ 8 tiếng của ca, sau đó có làm thêm thì mới được tính làm thêm giờ? 

Công ty bà có 2 ca làm việc ngày và đêm. Ngoài khoảng thời gian nghỉ giải lao, khi người lao động nghỉ 1 tiếng buổi trưa và ăn ca từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 00 giờ đến 01giờ ca đêm thì ca làm việc đó có được tính là 1 ca làm việc liên tục không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Đối với nội dung về tiền làm thêm giờ, tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương (chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày) và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm.

Đối với nội dung về ca làm việc, do câu hỏi chưa rõ nghĩa nên không có cơ sở để trả lời.

Chinhphu.vn