In bài viết

Cách xác định chi phí thiết kế dự án có nhiều loại công trình

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, nếu dự án thực hiện gồm nhiều loại công trình và mỗi loại công trình là một gói thầu thì chi phí thiết kế bản vẽ thi công được tính cho từng loại gói thầu.

03/11/2013 10:11
Ảnh minh họa

Đơn vị của ông Đỗ Văn Hòa (hoavec@...) đang làm chủ đầu tư một số dự án xây dựng công trình giao thông. Dự án được chia làm nhiều gói thầu. Việc thiết kế được thực hiện theo 3 bước và bước lập bản vẽ thi công sẽ do nhà thầu thi công thực hiện.

Hiện nay đơn vị của ông Hòa đang tiến hành phê duyệt dự toán từng gói thầu để phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu. Trong dự toán gói thầu có chi phí thiết kế bản vẽ thi công.

Ông Hòa hỏi: Định mức tỉ lệ % chi phí thiết kế bản vẽ thi công cho từng gói thầu được tính theo chi phí xây dựng của từng loại gói thầu hay trong cả dự án? Trường hợp chưa có giá trị dự toán của tất cả các gói thầu thì phương pháp tính như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Hòa hỏi như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cộng với chi phí thiết kế bản vẽ thi công.

Trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật được xác định bằng định mức tỷ lệ % (công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán của công trình được duyệt; chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật trong dự toán của công trình được duyệt.

Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định riêng theo từng loại công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt.

Như vậy, nếu dự án thực hiện gồm nhiều loại công trình và mỗi loại công trình là một gói thầu thì chi phí thiết kế bản vẽ thi công được tính cho từng loại gói thầu.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân