In bài viết

Cách xác định ngày nghỉ làm việc khi xét tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) – Số ngày nghỉ làm việc để xác định cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế là số ngày nghỉ làm việc do ốm đau có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau.

05/07/2016 08:02

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện đề án tinh giản biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên hiện trong cơ quan không thống nhất về cách xác định ngày nghỉ làm việc đối với các trường hợp tinh giản biên chế.

Có ý kiến cho rằng, số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ làm việc riêng/không lương/bất kỳ lý do gì (không bao gồm nghỉ phép năm). Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ ốm đau đã được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Thị Thu Huyền đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm g, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Điều 2 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật BHXH năm 2006, Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH năm 2014, có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành".

Như vậy, số ngày nghỉ làm việc để xác định cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế là số ngày nghỉ làm việc do ốm đau có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau.

Chinhphu.vn