In bài viết

Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Sơn La) hỏi, theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng, vậy thời điểm nghỉ hưu theo quyết định cộng thêm 3 tháng là tính từ tháng sinh nhật hay sau tháng sinh nhật (ví dụ lao động sinh tháng 2/1961)?

25/08/2022 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Để quy định chi tiết tuổi nghỉ hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, trong đó kèm Phụ lục I, II về tuổi nghỉ hưu gắn với tháng, năm sinh tương ứng của người lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì đối với lao động nam sinh tháng 2/1961 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì tương ứng tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 3 tháng và thời điểm hưởng lương hưu là ngày 1/6/2021.

Đề nghị bà căn cứ quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên để thực hiện.

Chinhphu.vn