In bài viết

Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Vũ Thanh Tiến (TPHCM) có một lao động nữ, đóng BHXH được 25 năm, đến ngày 9/6/2020 đủ 55 tuổi về hưu. Ông Tiến hỏi, tháng 6/2020 đơn vị của ông có phải đóng BHXH cho lao động này nữa không? Khi nào đơn vị ra quyết định cho lao động nữ nghỉ việc hưởng hưu trí, trước hay trong tháng 6/2020?

27/05/2020 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, quy định thời điểm hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh nhật của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuồi đời hưởng lương hưu. Do vậy, đơn vị phải đóng BHXH cho người lao động đến 6/2020.

Tại khoản 1 Điều 110 Luật BHXH số 58/2014/QH13, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Chinhphu.vn