In bài viết

Thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân online thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Văn T. (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) có làm tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ông T. đã thực hiện xong nhưng không tìm thấy nút gửi hồ sơ. Ông T. đề nghị được hướng dẫn thực hiện thủ tục này.

28/02/2023 10:02

Về vấn đề này, UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trả lời như sau:

Sau khi các bộ phận liên quan kiểm tra thì vẫn thấy nút nộp hồ sơ sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, vậy UBND huyện Phú Quý hướng dẫn công dân nộp hồ sơ như sau:

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/ đăng nhập vào hệ thống (nếu đã có tài khoản) hoặc đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản trên dịch vụ công)/chọn "Nộp hồ sơ trực tuyến" và tìm thủ tục muốn nộp, chọn đơn vị nhận thụ lý hồ sơ (tỉnh Bình Thuận, huyện Phú Quý, xã (quê quán người nộp)/điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nhấn nút gửi.

Hoặc công dân có thể truy cập vào trang dịch vụ công của tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ: dichvucong.binhthuan.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến (có hướng dẫn kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã nơi cư trú để được hướng dẫn thêm (số điện thoại liên hệ tại một của xã Ngũ Phụng (252 3769231).

Chinhphu.vn