In bài viết

Cải cách hành chính với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

(Chinhphu.vn) - Đây là nội dung quan trọng được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Hội nghị diễn ra chiều 21/2, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì.

21/02/2019 19:00
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết: Năm 2018, KT-XH nước ta đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao ở nhiều nước trong khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, bao gồm: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển.

“Với sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cuả các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 nội dung của Nghị quyết 30c của Chính phủ ban hành kèm theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.

Bên cạnh đó, các nội dung cải cách trọng tâm đã được các bộ, ngành, địa phương, thành viên triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 19 năm 2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cải cách hành chính trong năm vừa qua.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, và rất vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế trong việc triển khai kế hoạch, hoạt động của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, các đại biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, quán triệt của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt việc kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2019 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Lê Sơn