In bài viết

Cải tạo, khôi phục sông Tích đoạn qua Sơn Tây

Dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích đoạn qua địa bàn thị xã Sơn Tây có chiều dài 13,5km (từ cầu Trắng đến cầu Ó) vừa được UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt và giao UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư.

11/11/2010 12:11

Theo đó, mục tiêu của dự án là cải tạo lòng dẫn sông Tích từ cầu Trắng đến cầu Ó với chiều dài 13,5km, kết hợp xây dựng đường giao thông hai bên bờ gắn với xử lý môi trường, chỉnh trang đô thị; xây dựng các công trình trên sông gồm: 6 trạm bơm, 5 cống tưới, 5 cầu giao thông, 1 cống điều tiết tại cầu Trắng phục vụ sản xuất và giao thông đi lại của nhân dân. Xây dựng 2 khu tái định cư tại phường Phú Thịnh và phường Trung Hưng (225 hộ dân).

Tổng mức đầu tư (khái toán) của dự án là 1.671 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách thành phố, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn huy động khác.

AN