In bài viết

Cải tạo, thay thế hệ thống đèn thuộc gói thầu loại nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang (Đồng Tháp) hỏi, việc "Cải tạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng Sodium sang công nghệ LED" có thuộc phạm vi gói thầu dịch vụ phi tư vấn không?

22/07/2019 10:02

Theo bà Trang tham khảo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT: “Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trông và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13”.

Nội dung chính của gói thầu bà Trang nêu ở trên là: Hiện trạng hệ thống chiếu sáng đường cũ bằng công nghệ Sodium. Nay tháo bóng Sodium cũ và lắp đặt lại đèn mới theo công nghệ LED.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của bà Trang, do nội dung chính của gói thầu là tháo bóng sodium và lắp đặt đèn mới theo công nghệ LED thì việc xác định đây là gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay gói thầu mua sắm hàng hóa phải căn cứ vào tính chất công việc của gói thầu.

Trường hợp phần giá trị lắp đặt tương đối nhỏ so với giá trị mua mới bóng đèn LED thì đây được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định tại Khoản 25, Điều 4 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn