In bài viết

Cán bộ không chuyên trách cấp xã có được kiêm nhiệm chức danh khác?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Trọng Nhân (Đồng Tháp) hỏi, theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (chức danh Nội vụ - Văn thư lưu trữ) có được kiêm nhiệm cộng tác viên xã hội không?

02/08/2022 17:20

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời không quy định các trường hợp không được kiêm nhiệm.

Do vậy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên xã hội cấp xã quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên xã hội xã, phường, thị trấn và được cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng cộng tác viên thì được thực hiện đồng thời cả hai chức danh theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn