In bài viết

Cán bộ quân đội nghỉ hưu, đổi bằng lái xe thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Trường (Hà Nội) nhận quyết định nghỉ hưu của Bộ Quốc phòng ngày 24/7/2015, trong đó có nêu, thời gian chuẩn bị nghỉ hưu tính từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/8/2016 và hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2016. Ông Trường hỏi, thời hạn 6 tháng để đổi sang giấy phép lái xe dân sự được tính từ mốc thời gian nào?

30/10/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 5 và Điểm d, Khoản 6  Điều 49 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, "Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe", "không đổi giấy phép lái xe nếu Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 6 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp".

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Trường, đã có quyết định nghỉ hưu của Bộ Quốc phòng, thời hạn để đến làm thủ tục đổi giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp sang giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải cấp được tính từ khi quyết định ra quân của ông có hiệu lực.

Chinhphu.vn