In bài viết

Cán bộ xã được tính hưởng phụ cấp khi kiêm nhiệm

(Chinhphu.vn) - Xã của ông Trần Quốc Quân (Tiền Giang) là xã loại II, được bố trí 20 cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Hiện tại xã của ông đã bố trí 19/20 người, còn khuyết 1 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đang chờ huyện tổ chức tuyển dụng theo quy định.

09/12/2023 09:36

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ: "Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định này thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT".

Ông Quân hỏi, trường hợp ông là Chủ tịch Hội nông dân xã, có bằng tốt nghiệp Đại học Luật, được UBND huyện quyết định kiêm nhiệm chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong thời gian chờ huyện tổ chức tuyển dụng thì có được xem là giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP hay không? Ông có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì trường hợp của ông Trần Quốc Quân nêu trên được tính là giảm 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao và được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn