In bài viết

Căn cứ bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học hạng II

(Chinhphu.vn) - Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) mà không phải qua kỳ thi/xét thăng hạng.

25/02/2022 07:02

Bà Lê Huyền Thoa (Bến Tre) tốt nghiệp trung học sư phạm năm 1997, được phân công về giảng dạy tại một trường tiểu học. Tháng 1/2011, bà tốt nghiệp cao đẳng ngành giáo dục tiểu học (hệ vừa học vừa làm) và được chuyển từ ngạch 15.114 sang ngạch 15a.204.

Tháng 12/2013, bà Thoa tốt nghiệp cử nhân ngành giáo dục tiểu học (hình thức học từ xa). Tháng 3/0217, bà được chuyển từ ngạch 15a.204 sang giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08).

Tháng 10/2018, bà có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì bà Thoa có đủ tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II. Vậy nếu như trường đề nghị thì bà có được xét chuyển từ giáo viên hạng III (mã số V.07.03.08) sang giáo tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) không hay bà phải chờ Sở tổ chức thi thăng hạng?

Nếu bà Thoa không thi thăng hạng do Sở tổ chức mà xin chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và năm sau nếu bà đủ tiêu chuẩn và được trường đề nghị thì bà có được chuyển sang giáo viên hạng II (mã số V.07.03.28) không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) mà không phải qua kỳ thi/xét thăng hạng.

Do đó, cơ quan quản lý sẽ căn cứ các tiêu chuẩn theo quy định của giáo viên tiểu học hạng II để bổ nhiệm, xếp lương cho bà Thoa vào hạng phù hợp.

Chinhphu.vn