In bài viết

Căn cứ cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ đa khoa

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Tiến Hoan (Tuyên Quang) là bác sĩ đa khoa mới ra trường, đã học xong khoá chẩn đoán hình ảnh cơ bản 9 tháng và siêu âm 6 tháng, được cấp chứng chỉ và xác nhận thời gian thực hành tại viện.

24/04/2021 07:02

Ông Hoan hỏi, nếu ông thực hành đủ 18 tháng tại khoa hình ảnh thì ông có được cấp chứng chỉ hành nghề không? Chứng chỉ thuộc hệ nào? Với các chứng chỉ trên ông có được phép công tác tại khoa hình ảnh với hai lĩnh vực siêu âm và X-quang không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3928/BYT-K2ĐT ngày 9/7/2019 của Bộ Y tế về việc không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa thì trường hợp của ông hỏi hiện chưa được cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung chuyên khoa (khi thực hành đủ 18 tháng tại khoa hình ảnh).

Đối với các bác sĩ đa khoa thì hiện nay việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ và một số văn bản liên quan. 

Chinhphu.vn