In bài viết

Căn cứ chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hữu Lãm (Hậu Giang) có 11 năm làm giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15. Ông chuyển xuống giảng dạy tại cấp THCS được 4 năm. Ông đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II và đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng II.

03/05/2022 07:02

Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo làm hồ sơ chuyển hạng chức danh nghề nghiệp của ông Lãm là giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32. Ông hỏi, việc chuyển hạng chức danh nghề nghiệp của ông như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấpTHCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Lãm liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Chinhphu.vn