In bài viết

Căn cứ công nhận ban quản trị nhà chung cư

(Chinhphu.vn) - Chung cư của ông Lê Thanh S. (TPHCM) tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu vào ngày 31/7/2022 nhưng không thành. Ngày 11/9/2022, UBND phường tổ chức lại hội nghị nhà chung cư lần đầu và đã bầu ra ban quản trị đại diện cho cư dân tại dự án này.

05/03/2023 07:02

Đến nay, ban quản trị vẫn chưa nhận được quyết định công nhận từ cơ quan chính quyền. Ông S. đề nghị cơ quan chức năng sớm có chỉ đạo về vấn đề này.

UBND Quận 7, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 05/VBHN-BXD ngày 7/9/2021 của Bộ Xây dựng quy định điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu như sau:

"Hội nghị của tòa nhà chung cư phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao cho người mua, thuê mua (không bao gồm số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua); trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm này mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao".

Do đó, UBND Quận 7 đang rà soát pháp lý dự án để xác định đủ điều kiện theo quy định trên trước khi ban hành công nhận ban quản trị theo đúng quy định.

Chinhphu.vn