In bài viết

Căn cứ công nhận văn bằng theo chương trình liên kết

(Chinhphu.vn) – Bà Đặng Thị Ngọc Lợi (Đồng Tháp) có bằng Professional Diploma chuyên ngành công nghệ thông tin của Viện Công nghệ Tin học Quốc gia Ấn Độ NIIT, cấp ngày 13/4/2013.

08/12/2020 07:02

Chương trình học của bà Lợi kéo dài từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011 tại trường Đại học Hoa Sen theo chương trình hợp tác quốc tế giữa trường Đại học Hoa Sen và NIIT Ấn Độ.

Chương trình hợp tác này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện theo Công văn số 5912/QHQT ngày 12/7/2002. Ngoài ra, NIIT Ấn Độ có tên trong danh sách được công nhận do Hội đồng bảo trợ các trường Đại học thuộc Chính phủ Ấn Độ (UGC) công bố.

Bà Lợi hỏi, văn bằng của bà có được công nhận tương đương bằng trung cấp theo Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH không? Văn bằng của bà có được công nhận là văn bằng hợp pháp về công nghệ thông tin ở Việt Nam không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen (nay là Trường Đại học Hoa Sen) và Viện Công nghệ tin học Quốc gia Ấn Độ (NIIT) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện chương trình hợp tác đào tạo cấp Chứng chỉ Công nghệ điện tử (Certificate in e-Technology), khóa học 1 năm cấp bằng Danh dự về Công nghệ điện tử (Honours Diploma in e-Technology), khóa học 2 năm cấp bằng DNIIT (Diploma National India Information Technology) tại Công văn số 13826/QHQT ngày 20/12/2001 và Công văn số 5912/QHQT ngày 12/7/2002.

Việc công nhận tương đương bằng trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin theo Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Đề nghị bà Đặng Thị Ngọc Lợi liên hệ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn và giải quyết.

Chinhphu.vn