In bài viết

Căn cứ đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu

(Chinhphu.vn) – Việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự và đánh giá đối với nội dung này thực hiện theo hướng dẫn tại Chương III các Mẫu Hồ sơ mời thầu tương ứng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

12/04/2018 14:02

Ông Lê Trần Kim Nguyên (Quảng Nam) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Hồ sơ yêu cầu có nêu yêu cầu nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự, giá trị tối thiểu là 3,5 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng tương tự hơn 7 tỷ đồng. Trong quá trình xét năng lực kinh nghiệm của các nhà thầu, nhà thầu A có 1 hợp đồng tương tự, giá trị 3.469.500.000 đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng tương tự của nhà thầu A là 9 tỷ đồng (lớn hơn 7 tỷ đồng).

Ông Nguyên hỏi, trường hợp trên tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu A không đạt (do giá trị hợp đồng thiếu 30.500.000 đồng mới đủ 3,5 tỷ đồng), như vậy có đúng không? Hoặc có thể xem xét đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu A là chấp nhận được (đạt) có trái với quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Nguyên, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự và đánh giá đối với nội dung này thực hiện theo hướng dẫn tại Chương III các Mẫu Hồ sơ mời thầu tương ứng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Chinhphu.vn