In bài viết

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

17/09/2012 17:13

Ông Bùi Hoàng Việt (TP. Hà Nội) phản ánh: Công ty của ông đang thực hiện kiểm toán một hợp đồng xây lắp theo đơn giá. Hợp đồng ký kết và thực hiện trước khi Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng có hiệu lực.

Năm 2011 công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng. Hiện nay công trình đang được kiểm toán, trong đơn giá chiết tính quyết toán điều chỉnh được xác nhận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công có thay đổi các hệ số chi phí trực tiếp khác, chi phí chung trên chi phí trực tiếp theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Ông Việt hỏi: Khi đấu thầu xây lắp công trình và khi công trình được khởi công thì Thông tư số 04/2010/TT-BXD chưa được ban hành, vậy các loại chi phí trên có được điều chỉnh theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD không?

Vấn đề ông Việt hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ông Việt có sự nhầm lẫn giữa điều chỉnh dự toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình áp dụng cho việc lập dự toán, điều chỉnh dự toán.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Các tin liên quan:

>> Hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

>> Các phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

>> Trường hợp không được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

>> Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu

>> Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

>> Điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng

>> Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá