In bài viết

Căn cứ hưởng ưu tiên theo diện thí sinh dân tộc thiểu số

(Chinhphu.vn) - Cháu của ông Trần Tiến (Quảng Ninh) sinh năm 1998, giấy khai sinh ghi là dân tộc Kinh, theo dân tộc của bố. Tháng 7/2015, cháu ông làm thủ tục chuyển sang dân tộc Tày theo mẹ và đã được UBND huyện đồng ý.

23/08/2016 14:02

Cháu của ông Tiến có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại khu vực 1. Ông Tiến hỏi, cháu của ông có được cộng điểm ưu tiên theo đối tượng 1 khi xét tuyển đại học không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, thí sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh. Căn cứ để xác định là Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân.

Trường hợp cháu của ông Trần Tiến, khi làm giấy khai sinh theo dân tộc của bố, sau đó được cơ quan có thẩm quyền chuyển sang dân tộc của mẹ, có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT trên 18 tháng ở khu vực 1, thì được hưởng ưu tiên theo đối tượng 01 khi xét tuyển vào học đại học, cao đẳng.

Chinhphu.vn