In bài viết

Căn cứ mức doanh thu để khai thuế theo quý hay theo tháng?

(Chinhphu.vn) – Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

15/10/2019 11:02

Công ty TNHH Green Chemtech Vina (Hà Nội) đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp tờ khai thuế GTGT quý theo mẫu số 01/GTKT.

Tháng 5/2019, Công ty có gửi đơn đề nghị hoàn thuế, sau khi kiểm tra, Cục Thuế TP. Hà Nội kết luận, Công ty thành lập và được cấp mã số thuế tháng 2/2016. Năm dương lịch đầu tiên đủ 12 tháng để xác định trường hợp khai tháng hay quý là năm 2017. Tổng doanh thu năm 2017 của Công ty là 135.668.968.048 đồng, do đó Công ty thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng từ năm 2018. Tuy nhiên, thực tế năm 2018, Công ty đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Green Chemtech Vina hỏi, Cục Thuế xác định Công ty thuộc trường hợp kê khai theo tháng có đúng không? Trong trường hợp kê khai nhầm như vậy Công ty có đủ điều kiện xét hoàn thuế theo kỳ đề nghị hoàn thuế quý 4/2018 hay không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp Công ty TNHH Green Chemtech Vina mới bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 2/2016 thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm 2018 sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm 2017 để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ và liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn