In bài viết

Căn cứ số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính mức hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Trương Bửu Kỳ (TPHCM) đóng BHXH được hơn 13 năm, thuộc đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Ông Kỳ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

29/04/2022 08:02

Sau khi nhận được nội dung phản ánh, Giám đốc BHXH TPHCM đã chỉ đạo Giám đốc BHXH Quận 11 kiểm tra hồ sơ, kết quả như sau:

Căn cứ danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2021 và chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại thời điểm tháng 9/2021 (Mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Phú Lâm chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho ông Trương Bửu Kỳ từ tháng 2/2018 đến ngày 30/9/2021.

Do đó, BHXH Quận 11 không có cơ sở để tính số tháng đóng BHTN để tính mức hỗ trợ cho ông theo quy định.

Chinhphu.vn