In bài viết

Căn cứ thực hiện chế độ tiền lương cho công chức tập sự

(Chinhphu.vn) - Căn cứ Quyết định số 68/UBQĐ ngày 9/8/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi quy định về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; toàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định là vùng cao.

14/03/2022 10:02

Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo.

Năm 2016, ông Mang Thành Lệnh và một số người khác trúng tuyển công chức vào UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Ông Lệnh hỏi, ông và một số người đã trúng tuyển có được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự hay không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 221/UBND-CSDT ngày 3/3/2021 về việc rà soát số liệu đơn vị hành chính miền núi, vùng cao thì 9 Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành từ năm 1993 đến năm 2009 (trong đó có Quyết định số 68/UBQĐ ngày 9/8/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi) về công nhận xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao, đến nay không còn hiệu lực.

Theo đó, đề nghị ông Lệnh kiến nghị với Ủy ban Dân tộc về vấn đề này. Trong thời gian chưa có ý kiến của Ủy ban Dân tộc thì căn cứ xác định đơn vị hành chính miền núi để thực hiện chế độ, chính sách khi tập sự của công chức cấp xã theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thị trấn Vĩnh Thạnh không có tên trong danh sách các xã quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg nêu trên nên công chức được tuyển dụng vào thị trấn Vĩnh Thạnh không thuộc đối tượng hưởng 100% lương khi tập sự.

Chinhphu.vn