In bài viết

Căn cứ xác định bệnh do phơi nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Bác của bà Dương Thị Dung (Thái Nguyên) là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Bác của bà có 4 người con, trong đó người con út bị dị tật bẩm sinh hệ sinh sản (không có tử cung).

13/07/2021 10:02

Bà Dung hỏi, người con út của bác bà có được hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, thì trường hợp dị tật bẩm sinh hệ sinh sản (vô sinh) do không có tử cung như bà hỏi chưa thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH nêu trên.

Chinhphu.vn