In bài viết

Căn cứ xác định đối tượng được hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Trước đây hộ nhà ông Nguyễn Thành (Quảng Ngãi) có 3 nhân khẩu gồm bố, mẹ và ông Thành. Trong đó, bố ông là công chức, ông Thành và mẹ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Hộ nhà ông được giao 1 thửa đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ.

17/01/2023 07:02

Hiện nay, Nhà nước mở đường và thu hồi thửa đất nông nghiệp của gia đình. Trong hộ khẩu giờ chỉ còn bố ông Thành, là cán bộ hưu trí (mẹ ông đã mất, ông Thành đã tách hộ nhưng ở cùng xã và đang trực tiếp sử dụng thửa đất này).

Ông Thành hỏi, trường hợp này hộ của bố ông có được hỗ trợ đời sống khi thu hồi đất không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai quy định: Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Việc xác định đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đã được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ) và Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Do không rõ đối tượng thu hồi đất là hộ gia đình hay cá nhân nên Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn