In bài viết

Căn cứ xác định dự án phù hợp quy hoạch xây dựng

(Chinhphu.vn) – Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị.

29/12/2021 08:02
Trong quá trình nghiên cứu, lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án, đơn vị ông Hoàng Đức Linh (Vĩnh Phúc) gặp một số tình huống như sau:

1. Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khu đất dự kiến triển khai dự án được xác định là loại đất công cộng hoặc chỉ ghi chung là đất hỗn hợp. Tuy nhiên theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt thì khu đất được xác định là đất cơ quan trụ sở, đất khác.

Ông Linh hỏi, khi triển khai dự án trụ sở cơ quan thì có được hiểu là phù hợp với quy hoạch xây dựng hay không (nhất là quy hoạch do cấp cao hơn phê duyệt)?

2. Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì tuyến đường dự kiến triển khai có quy hoạch mặt cắt ngang 24m (ví dụ: B nền = 24m, B mặt = 15m, B hè = 2 x 4,5m). Tuy nhiên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt thì tuyến đường dự kiến triển khai có quy hoạch mặt cắt ngang lớn hơn (ví dụ 36m) hoặc cơ cấu trong mặt cắt ngang cũng thay đổi so với quy hoạch chung xây dựng đô thị (ví dụ B nền = 24m, B mặt = 15m, B hè = 2 x 3,5m, Bpcg = 2m).

Trong khi dự án đề xuất quy mô đầu tư theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, vậy việc đề xuất quy mô nêu trên có được đánh giá là phù hợp với quy hoạch xây dựng hay không (nhất là quy hoạch do cấp cao hơn phê duyệt)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Mục 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: “Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị”.

Do đó, việc quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết xác định chức năng sử dụng đất phải căn cứ vào đồ án quy hoạch chung cấp trên được duyệt; tuy nhiên câu hỏi chưa được rõ là dự án trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội hay của đối tượng khác, căn cứ Khoản 4 Điều 14 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đề nghị ông liên hệ với UBND tỉnh để được giải đáp.

Quy hoạch giao thông đô thị trong đồ án quy hoạch chung (được duyệt) chỉ xác định mạng lưới đường cấp đô thị (đến đường phố chính cấp khu vực); do vậy, việc xác định chính xác mặt cắt ngang, hướng tuyến cụ thể sẽ được nghiên cứu trong các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch cấp độ thấp hơn và dự án đầu tư xây dựng.

Việc tuân thủ quy hoạch cấp trên phải căn cứ vào hồ sơ quy hoạch của từng cấp độ; khi lập, thẩm định và phê duyệt cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào quy hoạch cấp trên, quy chuẩn và các quy định khác có liên quan để xem xét sự phù hợp, quyết định phê duyệt.

Chinhphu.vn