In bài viết

Căn cứ xác định là lao động tự do để hưởng hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Minh Thu (TPHCM) hỏi, gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động là hỗ trợ lao động cho ngành nghề cụ thể nào?

24/07/2021 17:02

Bà Thu là giáo viên dạy nghề của một công ty tư nhân, công ty không đóng BHXH, do dịch nên đóng cửa từ đầu tháng 6/2021 đến nay. Khi bà Thu hỏi tổ dân phố về gói hỗ trợ thì được trả lời chỉ hỗ trợ lao động tự do như buôn gánh, bán bưng, vé số, xe ôm.

Bà Thu hỏi, như vậy có đúng không? Trường hợp của bà có được hỗ trợ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:

“Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.

Vì vậy, bà Thu nếu thuộc đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn