In bài viết

Căn cứ xác định loại gói thầu

(Chinhphu.vn) – Việc xác định loại gói thầu phải căn cứ vào tính chất, tỷ trọng các phần công việc của gói thầu để xác định cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu.

03/09/2019 08:02

Đơn vị bà Đinh Thị Hân (Quảng Ninh) có gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, giá gói thầu 20 tỷ đồng; phạm vi thực hiện gồm cung cấp thiết bị lắp đặt và đấu nối chiếu sáng. Trong đó, phần cung cấp thiết bị là 19 tỷ đồng, phần lắp đặt 1 tỷ đồng.

Bà Hân lập hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT (mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) có bổ sung các yêu cầu và phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực lắp đặt.

Tuy nhiên, đơn vị tư vấn lại không đồng ý quan điểm và có ý kiến phải lập hồ sơ mời thầu theo mẫu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT (mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp) mới đúng.

Bà Hân hỏi khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu trên áp dụng theo Thông tư nào là đúng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 23, 25, 45, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế; xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

Đối với câu hỏi của bà Hân, việc xác định loại gói thầu phải căn cứ vào tính chất, tỷ trọng các phần công việc của gói thầu để xác định cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn