In bài viết

Căn cứ xác định thời hạn thuê đất sản xuất kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Kiên (Hà Nội) được biết quy định thời hạn của đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ là không quá 50 năm, đối với dự án ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không quá 70 năm.

22/11/2021 07:02

Ông Kiên hỏi, trong trường hợp bảng giá đất của tỉnh thuộc địa bàn khó khăn không quy định thời hạn cụ thể của loại đất trên thì thời hạn sử dụng đất của tỉnh đó là 50 năm hay 70 năm? Thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh thuộc địa bàn khó khăn có áp dụng tương tự như vậy không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Vấn đề ông Kiên nêu đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai. Theo đó, thời hạn cho thuê đất thực hiện dự án khu công nghiệp được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

Chinhphu.vn