In bài viết

Căn cứ xác nhận người có công với cách mạng

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Hải Châu (TPHCM) nhập ngũ ngày 14/10/1974, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tháng 6/1983 ông chuyển ngành về Tổng Công ty Xây lắp Nội Thương (Bộ Nội Thương) làm việc đến khi nghỉ hưu. Ông Châu hỏi, ông có được xét bổ sung để được công nhận là người có công với cách mạng không?

02/03/2018 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có các diện đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân, Huy chương kháng chiến.

Theo đó, nếu ông đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến do có thành tích tham gia kháng chiến thì thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Trường hợp ông chưa được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến thì liên hệ Ban Thi đua – Khen thương Trung ương hoặc Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn