In bài viết

Căn cứ xét hưởng trợ cấp lần đầu khi nhận công tác

(Chinhphu.vn) - Năm 2011, bà Nguyễn Thị Thanh Phương (Thái Nguyên) trúng tuyển làm việc tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng 135. Thời điểm đó chưa có chính sách hỗ trợ lần đầu cho người công tác tại xã 135. Tháng 8/2020, bà chuyển công tác đến xã khác, cũng là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

16/03/2022 08:02

Bà Phương hỏi, theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, bà có được trợ cấp lần đầu không? Khi làm chế độ trợ cấp lần đầu, huyện và kế toán trường của bà Phương cho biết, bà không được trợ cấp lần đầu vì chuyển từ xã khó khăn đến xã khó khăn, như vậy có đúng không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Thái Nguyên thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thái Nguyên (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn