In bài viết

Căn cứ xét khen thưởng Huân chương Chiến công

(Chinhphu.vn) - Bố của ông Nguyễn Việt Đức (Cần Thơ) sinh năm 1953, nhập ngũ ngày 3/2/1972, đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Ngày 20/9/1985, bố ông chuyển ngành về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cửu Long.

05/09/2022 15:45

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thì bố của ông Đức có thời gian công tác trên chiến trường K là 4 năm 5 tháng.

Nay ông Đức muốn đề nghị xét khen thưởng cho bố ông Huân chương chiến công hạng Nhì, nhưng do thời gian công tác chưa đủ 5 năm nên ông Đức đề nghị xét theo mục cán bộ có 3 năm công tác, trong đó có 1 năm là cán bộ đại đội.

Hiện tại ông Đức và Phường đội Trà An đang vướng mắc trong vấn đề xác định chức vụ Trợ lý Cơ yếu cấp sư đoàn có ngang với cán bộ cấp đại đội hay không?

Theo ông Đức biết, trong quy định về trần hàm và các chức vụ tương đương thì Cán bộ trợ lý cấp Sư đoàn ngang với cán bộ cấp đại đội. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể để ông có thể tháo gỡ vướng mắc nhằm hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cho bố của ông.

Về vấn đề này, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Văn bản số 124/HD-CT ngày 22/1/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng đối với các đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ở Lào (thực hiện theo Quyết định số 998/QĐ-QP ngày 1/7/1982 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc khen thưởng huân chương đối với quân nhân làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và ở Lào) như sau:

- Huân chương Chiến công hạng Nhất: Tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 7 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ở Lào (cán bộ có 5 năm, trong đó có 1 năm trở lên làm cán bộ tiểu đoàn).

- Huân chương Chiến công hạng Nhì: Tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 5 năm trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia hoặc ở Lào (cán bộ có 3 năm, trong đó có 1 năm trở lên làm cán bộ đại đội).

- Huân chương Chiến công hạng Ba: Tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 3 năm trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Campuchia hoặc ở Lào. Những quân nhân có 3 năm làm phái viên đi cùng đội công tác cơ sở của bạn. Những quân nhân có 5 tuổi quân trở lên, trong đó có 3 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia hoặc ở Lào.

Theo quy định nêu trên, việc xét khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì đối với cán bộ được giảm 2 năm so với tiêu chuẩn chung chỉ áp dụng đối với cán bộ tiểu đoàn và cán bộ đại đội có 1 năm đảm nhiệm chức vụ trở lên; không đặt vấn đề xét các chức danh tương đương cán bộ tiểu đoàn và đại đội.

Như vậy, trường hợp bố của ông Nguyễn Việt Đức, với thời gian 4 năm 5 tháng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, nếu chưa được khen thưởng thì xét khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Chinhphu.vn