In bài viết

Căn cứ xét tặng danh hiệu ‘Gia đình văn hóa tiêu biểu’

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, gia đình bà Nguyễn Thị Sách (Hà Giang) được đề nghị xét khen thưởng Gia đình văn hoá tiêu biểu do 3 năm liên tục đạt Gia đình văn hóa (2020, 2021, 2022). Bà Sách hỏi, đến năm 2023 gia đình bà vẫn đạt Gia đình văn hóa thì có được tiếp tục xét khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu tiếp không, nếu không được thì căn cứ vào văn bản nào?

24/11/2023 07:02

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Hộ gia đình và Nguyễn Thị Sách đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" trong 4 năm liên tục (2020 - 2023). Năm 2022, hộ gia đình đã được tặng Giấy khen Gia đình văn hóa thì năm 2023, hộ gia đình không được xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa cho 3 năm liên tục từ 2021 – 2023.

Việc xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Chinhphu.vn