In bài viết

Cần Thơ đã duyệt danh sách hỗ trợ lao động tự do của quận Bình Thủy

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Minh Nhựt có quán bán bún tại nhà và bị mất thu nhập từ ngày 1/7/2021 do TP. Cần Thơ giãn cách xã hội. Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, quy định của Thành phố, ông được hỗ trợ 2.000.000 đồng. Tuy nhiên đến nay ông vẫn chưa được nhận. Ông Nhựt đề nghị chính quyền xem xét.

Bài viết Hải Hoa

10/01/2022 15:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ trả lời như sau:

Qua rà soát, ông Phạm Minh Nhựt (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND TP. Cần Thơ và UBND phường An Thới đã hướng dẫn ông Phạm Minh Nhựt hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Hiện nay, UBND Thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy đợt 42 (Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 28/12/2021), trong đó có tên ông Phạm Minh Nhựt.

Chinhphu.vn