In bài viết

Cao Bằng công bố kết quả bầu cử

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết 152/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

02/06/2021 16:17
Cử tri tỉnh Cao Bằng tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,62%. Ảnh: Báo Cao Bằng

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng cho biết cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thành công và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng số cử tri toàn tỉnh đi bầu cử là 368.994/tổng số 370.409 cử tri, đạt 99,62%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử thêm do không đủ số lượng đại biểu được ấn định; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tại 15 đơn vị bầu cử trên địa bàn, cử tri tỉnh Cao Bằng đã bầu đủ 6 ĐBQH khóa XV và bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh; 315 đại biểu HĐND huyện; 3.048 đại biểu HĐND xã.

Các đại biểu trúng cử bảo đảm về số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng đã công bố danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đọc xem danh sách TẠI ĐÂY