In bài viết

Cấp gạo cho 3 tỉnh hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

30/12/2022 18:33
Cấp gạo cho 3 tỉnh hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Xuất cấp gạo cho 3 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 5.753,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận (1.183,095 tấn), tỉnh Sóc Trăng (3.927,69 tấn), tỉnh Cao Bằng (642,645 tấn) để hỗ trợ cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Vũ Phương Nhi