In bài viết

Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại Hà Nội thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Đoàn Tuyết có hộ khẩu tại tỉnh Nam Định, lấy chồng ở TP. Hà Nội. Con của bà khai sinh theo hộ khẩu mẹ. Hiện bà Tuyết và con đang sống ở TP. Hà Nội, con của bà chưa được đăng ký hộ khẩu ở đâu. Bà Tuyết hỏi, con của bà muốn được cấp thẻ BHYT tại TP. Hà Nội thì cần làm thủ tục gì?

25/07/2016 10:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, thì UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi cư trú trên địa bàn (bao gồm cả thường trú và tạm trú), gửi cơ quan BHXH.

Căn cứ danh sách do UBND xã chuyển đến, cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trường hợp con của bà theo nội dung hỏi, không nêu rõ cháu được cấp thẻ BHYT ở tỉnh Nam Định chưa? Tuy nhiên, để được cấp mới hoặc đổi thẻ BHYT tại TP. Hà Nội, bà phải đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho cháu tại TP. Hà Nội, sau đó đến UBND xã nơi thường trú hoặc tạm trú để được hướng dẫn và làm thủ cấp thẻ BHYT.   

Chinhphu.vn