In bài viết

Chăm con nhỏ mắc COVID-19 có được cấp chứng nhận nghỉ hưởng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Con của bà Đoàn Hải Yến dưới 7 tuổi, nhiễm COVID-19 (F0), có quyết định cách ly tại nhà 10 ngày. Bà Yến hỏi, thời gian bà ở nhà chăm sóc con thì có được cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH không? Trạm y tế phường có thẩm quyền cấp giấy trong trường hợp này không?

22/04/2022 14:45

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Về chế độ ốm đau, tại Khoản 2, Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là: Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau hiện nay đối với người lao động bị ốm đau thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1, 2, Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, số 238/BYT-KCB ngày 14/1/2022 gồm:

Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện;

Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp con dưới 7 tuổi của bà bị nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà, bà phải nghỉ việc để chăm sóc con do ốm đau, đề nghị bà liên hệ với trạm y tế xã, phường để được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau.

Chinhphu.vn