In bài viết

Chấn chỉnh công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian qua, việc sử dụng vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và hóa chất khử trùng tại một số địa phương còn nhiều bất cập.

23/01/2013 14:18

Ảnh minh họa

Cụ thể, số lượng và tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm còn thấp, một số chủng loại vắc xin đưa vào sử dụng chưa phù hợp, việc bảo quản vắc xin và kỹ thuật tiêm phòng chưa bảo đảm; hóa chất sử dụng để khử trùng, tiêu độc chưa được sử dụng đúng mục đích, dẫn đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm chưa đạt yêu cầu.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh động vật với nguyên tắc phòng bệnh là chính, theo đó, biện pháp chủ đạo là tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và vệ sinh tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh.

Đồng thời để chấn chỉnh công tác tiêm phòng, giám sát việc sử dụng vắc xin, hóa chất khử trùng và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vắc xin, hóa chất trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây bệnh sang người và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi như bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn và bệnh dại ở chó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc bảo quản và quản lý vắc xin tiêm phòng theo đúng quy định; sử dụng vắc xin tiêm phòng đúng chủng loại, thời gian tiêm phù hợp với đặc điểm dịch tễ của từng bệnh và từng vùng.

Ngoài ra, thường xuyên, đột xuất tổ chức các đoàn đi thanh tra, kiểm tra đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin, sử dụng hóa chất khử trùng để phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm không đúng chủng loại vắc xin; không tổ chức tiêm phòng, khử trùng tiêu độc nhưng vẫn kê khai tiêm phòng, kê khai khử trùng tiêu độc; bảo quản và sử dụng vắc xin, hóa chất không đúng quy định.

Thu Nga