In bài viết

Chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi nhà giáo có còn hiệu lực?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Lâm Việt Phương, công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, hiện nay kế toán một số đơn vị đã cắt chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục theo Quyết định 42/2011/QĐ-TTg từ ngày 1/6/2015.

14/07/2015 11:02

Kế toán của các đơn vị này cho rằng, Quyết định 42/2011/QĐ-TTg chỉ có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/5/2015. Để có cách hiểu thống nhất và đảm bảo chế độ cho giáo viên được điều động làm công tác quản lý giáo dục, ông Phương đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 5/8/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục.
 
Theo đó, nhà giáo đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục có quyết định điều động, biệt phái về công tác tại Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ tháng 9/2010 đến hết tháng 5/2015, nếu không giữ chức vụ lãnh đạo thì được bảo lưu phụ cấp ưu đãi (phụ cấp đứng lớp) tối đa là 36 tháng, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Như vậy, thời gian nhà giáo được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg là thời gian được tính từ ngày quyết định điều động, biệt phái về công tác tại Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (trong khoảng thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2015).

Trường hợp nhà giáo được điều động, biệt phái sau ngày 31/5/2015 (ngày Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg hết hiệu lực) thì không được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp nói trên.

Chinhphu.vn