In bài viết

Chế độ BHYT với người có công sống tại xã đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) - Mẹ của bà Nguyễn Thị Hương (Quảng Trị) có BHYT mã KC. Gia đình thuộc hộ nghèo/cận nghèo, ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mẹ của bà điều trị nội trú trái tuyến tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bà Hương hỏi, mẹ bà có được hưởng BHYT không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

14/09/2017 07:02

Về vấn đề này, BHXH  Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 Luật BHYT quy định, một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì tham gia BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định, được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo như nội dung câu hỏi thì mẹ của bà vừa là đối tượng người có công với cách mạng, vừa là đối tượng đang sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên trên thẻ BHYT mang mã KC và có thêm ký hiệu K2, khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định.

Trường hợp mẹ của bà chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh thì bà mang giấy ra viện cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan trong quá trình điều trị nội trú đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục thanh toán.

Chinhphu.vn