In bài viết

Chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

(Chinhphu.vn) - Bác ruột của ông Vương Quốc Việt (tỉnh Tuyên Quang) làm công nhân của Xí nghiệp bột kẽm Tuyên Quang. Từ tháng 9/1979 đến tháng 12/1979, bác ông được cử đi dân công hỏa tuyến tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đến nay bác ông Việt vẫn chưa được hưởng chế độ gì, vậy bác ông có được hưởng trợ cấp một lần không?

03/10/2017 08:02

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì các trường hợp làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp, nông, lâm trường được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thời gian và địa bàn theo quy định, sau đó lại về cơ quan, xí nghiệp, nông, lâm trường công tác không thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg mà thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (nhóm đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức).

Căn cứ quy định nêu trên, qua trình bày, trường hợp bác của ông Việt nếu hiện nay không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng thì thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị bác của ông liên hệ trực tiếp với UBND xã hoặc Phòng  Lao động-Thương binh và Xã hội huyện nơi cư trú để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn