In bài viết

Chế độ đối với Công an nhân dân xuất ngũ

(Chinhphu.vn) – Ông Lã Văn Dũng (tỉnh Thái Bình) làm việc trên 15 năm trong lực lượng Công an nhân dân, vì lý do sức khỏe nên phải xuất ngũ. Ông Dũng hỏi, trường hợp của ông có được cấp thẻ BHXH không? Nếu không được cấp thì quy định tại văn bản nào?

17/11/2017 11:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Ông Lã Văn Dũng đã công tác trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên 15 năm, khi xuất ngũ được hưởng các chế độ như sau: Chế độ BHXH một lần theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp không có nhu cầu nhận trợ cấp BHXH một lần thì sẽ được BHXH CAND xác định, bảo lưu quá trình đóng BHXH trong CAND theo quy định.

Trường hợp ông là sĩ quan hoặc hạ sĩ quan CAND thì ngoài chế độ bảo hiểm nêu trên, còn được nhận các khoản trợ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 9/2/2017 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân Công an, thôi phục vụ trong CAND (gồm các khoản trợ cấp sau: Trợ cấp việc làm, trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có); tiền tàu xe từ đơn vị về nơi cư trú).

Chinhphu.vn