In bài viết

Chế độ đối với giáo viên khi hợp nhất trường

(Chinhphu.vn) - Ông Cao Minh Hiếu công tác ở trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến tháng 7/2006, đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút. Tháng 8/2006, ông Hiếu được chuyển về công tác tại một trường đóng trên địa bàn thị trấn.

21/10/2014 08:02

Tháng 8/2014, trường ông Hiếu với 2 trường khác hợp nhất lại thành một trường mới, trường mới nằm trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Hiếu hỏi, trường hợp của ông có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Do ông Cao Minh Hiếu không nêu rõ việc hợp nhất trường nhưng có hợp nhất xã hay không nên nếu trường mới nơi ông Hiếu đang giảng dạy đóng tại địa bàn các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì ông được hưởng chế độ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP mà không hưởng chế độ quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ (vì không thuộc đối tượng luân chuyển).

Chinhphu.vn