In bài viết

Chế độ đối với giáo viên tiểu học dạy kiêm nhiệm thể dục?

(Chinhphu.vn) – Nếu trường tiểu học nào không được bố trí giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất để dạy môn Thể dục thì giáo viên tiểu học sẽ dạy môn học này và không được tính là dạy kiêm nhiệm nên không được áp dụng quy định tại Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg.

03/03/2020 09:02

Bà Mai Thị Thu Hiền phản ánh, khoản 2 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao như sau: Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm.

Bà Hiền hỏi, đơn vị bà Hiền công tác có giáo viên tiểu học dạy 1-2 tiết thể dục/tuần để đủ quy định 23 tiết/tuần của giáo viên tiểu học thì có được hưởng chế độ trang phục thể dục không? Có quy định nào về định mức số tiết kiêm nhiệm để hưởng chế độ trang phục hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục được áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập, trong đó có các cơ sở giáo dục tiểu học (Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, việc bố trí giáo viên giảng dạy của mỗi nhà trường được căn cứ trên thực tế đội ngũ giáo viên hiện có. Đối với trường tiểu học, giáo viên tiểu học được đào tạo đủ các môn học bắt buộc (trong đó có môn Thể dục), nếu trường tiểu học nào không được bố trí giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất để dạy môn Thể dục thì giáo viên tiểu học sẽ dạy môn học này và không được tính là dạy kiêm nhiệm nên không được áp dụng quy định tại Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn