In bài viết

Chế độ đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ

(Chinhphu.vn) – Bà nội của ông Nguyễn Quý Hợi (Hà Nam) là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khi bà ông mất, bố ông hưởng chế độ người có công nuôi liệt sĩ hằng tháng. Bố ông Hợi cũng vừa mất, ông hỏi, mẹ ông có được hưởng tiếp chế độ không? Sau khi bố ông mất, gia đình ông có được hưởng chế độ gì không?

24/08/2021 09:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Nếu trường hợp mẹ của ông đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì được xem xét giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Về giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ từ trần, theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí. Đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

Nếu bố của ông được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người có công nuôi liệt sĩ thì thuộc diện giải quyết chế độ theo quy định nêu trên.

Về chế độ thờ cúng liệt sĩ, theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, người thờ cúng là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật, người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ, trường hợp không có hoặc không còn con thì người thờ cúng là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con) thì gia đình, họ tộc liệt sĩ thực hiện ủy quyền.

Chinhphu.vn